Wat er gebeurt als je fuseert met je concurrent

Wat er gebeurt als je fuseert met je concurrent
De NBBU en de ABU, ofwel dé twee grote bonden die zich hard maken voor uitzendondernemingen, gaan samen. Permanent. Wat heeft dit voor gevolgen?

Wanneer Career Rebels zich niet aan de regels houdt (dat gebeurt overigens nooit), dan is daar de NBBU om haar te straffen. Al zo’n 25 jaar zet deze bond zich in voor uitzendkrachten en ziet ze erop toe dat uitzendondernemingen, aangesloten bij de NBBU, de regels naleven. De tegenhanger van de NBBU is de ABU. Deze bond heeft zijn eigen cao met eigen regels. Misschien tijd om dit te vereenvoudigen? Dat is precies het resultaat van de onderhandelingen van de vakbonden.

De ABU en de NBBU hebben samen met allerlei vakbonden een akkoord bereikt. Vanaf 30 december 2019 krijgen alle uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden. De afspraken in beide cao’s worden namelijk gelijkgetrokken. Dit maakt het voor iedereen een stuk overzichtelijker. De vernieuwde cao’s hebben een looptijd van 30 december 2019 t/m 31 mei 2021. Een aantal wijzigingen gaan al in op 1 september van dit jaar.

Er zijn een aantal veranderingen die voor jou als flexrebel of als opdrachtgever belangrijk zijn om te weten. Dit bijvoorbeeld:

Sneller rechten opbouwen
Een flexrebel zal sneller rechten opbouwen in de verschillende uitzendfasen. De benaming van de fasen blijft gelijk, namelijk fase 1 t/m 4.

Beloning
Het is belangrijk dat flexrebels dezelfde beloning krijgen als de vaste medewerkers, dit valt onder inlenersbeloning. In de nieuwe cao wordt de inlenersbeloning uitgebreid. Denk aan het werken met gevaarlijke stoffen. Krijgen de vaste medewerkers een toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen, dan krijgen de flexrebels dat ook

Vakantie!
Voortaan heb je als flexrebel recht op 25 vakantiedagen. Wanneer en hoe feestdagen worden uitbetaald zal in de nieuwe cao duidelijker worden omschreven.

NEWSFLASH! Het percentage vakantiebijslag gaat omhoog naar 8,33%.

Rechtspositie
Flexrebels hebben met ingang van de nieuwe cao een sterkere rechtspositie. Zo wordt bij inschaling en toekenning van periodieke verhogingen rekening gehouden met het arbeidsverleden bij andere opdrachtgevers.

Duurzaamheid en andere dure woorden
De scholingsbestedingsverplichting wordt omgezet in een bestedingsverplichting om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Hmmm… ofwel: wat is nou belangrijk voor een productieve organisatie? Werkplezier en laag ziekteverzuim bijvoorbeeld. Dus is het zaak om te investeren in de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers.

Geld voor je ouwe dag
Er komt een nieuwe pensioenregeling. Wat dat precies inhoudt is nog even mysterieus.

Wil je nog meer weten? Stel dan je vraag aan een van onze Wiki Rebels via [email protected]

Facts & StoriesBeroepskeuzetest