Privacy verklaring

Privacy Statement        

Wij nemen jouw privacy heel serieus! In dit Privacy Statement lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat we doen om jouw gegevens te beschermen.

Wie zijn we?

Career Rebels. Het eigenwijze en innovatieve uitzendbureau met lef en durf, dat net als jij geeft om jouw ontwikkeling. Ons doel is om jou als flex rebel een carrièreboost te geven, zodat jij net als wij van je werk gaat houden #ThankGoditsMonday! We willen écht weten wie jij bent en wat je wilt (het CV is daarin wat ons betreft volledig passé). We zijn jouw collega. We praten samen, we lachen samen en we groeien samen.

Voor jou als opdrachtgever nemen wij problemen uit handen waar jij wakker van kunt liggen. We denken mee, helpen je onderscheidend te zijn en kunnen je helpen bij al je HR vraagstukken. Geen saaie werkrelatie, maar echt een partnerschap.

Wanneer worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens achterlaat via www.careerrebels.nl, je fysiek of digitaal inschrijft.

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:

 • je onze websites bezoekt
 • je gegevens invult of achterlaat op onze website
 • je je inschrijft op één van onze vestigingen
 • je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens als deze door jou zijn geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou kunnen zijn in de dienstverlening van onze organisatie, dan wel als je deze hebt verstrekt aan derde partijen die commerciële diensten verlenen aan of ten behoeve van onze organisatie. In dat geval word je binnen 4 weken na het eerste moment van verwerking door ons benaderd om akkoord te gaan met dit Privacy Statement. Hebben wij jouw akkoord hierop niet tijdig ontvangen, dan zullen wij de verwerking beëindigen en zorgdragen voor verwijdering van jouw persoonsgegevens uit ons systeem.

Om jouw privacy te waarborgen, verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.

Website

Onze website kan worden bezocht zonder dat wij daarbij persoonsgegevens van de websitebezoeker nodig hebben. Wanneer je via www.careerrebels.nl een contactformulier invult, of indien je via www.careerrebels.nl een sollicitatie instuurt, worden er door onze organisatie wel persoonsgegevens verwerkt.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Categorieën van persoonsgegevens

Onze organisatie verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die door jou worden verstrekt. Meer specifiek gaat het om de navolgende categorieën van persoonsgegevens:

1.) Sollicitatieprocedure

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens en contactgegevens;
 • geboortedatum en geslacht;

(optioneel)curriculum vitae (CV), informatie over opleiding-, stage- en werkervaring.

Tijdens het selectieproces:

 • (optioneel) curriculum vitae (CV)
 • informatie over opleiding-, stage- en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en cursussen;
 • gegevens over gewenste beroepen/functies, beschikbaarheid en verlof.
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Mochten wij meer persoonsgegevens van je ontvangen dan het bovenstaande dan verwijderen wij die direct, tenzij je expliciet aangeeft waarvoor wij deze gegevens mogen gebruiken.

2.) Dienstverband

Op het moment van tewerkstelling bij of via onze organisatie, dan wel de noodzakelijke periode daarna:

 • arbeidsovereenkomst, loonheffingsformulier, alsmede lease- en/of scholingsovereenkomst(en) (indien van toepassing);
 • kopie diploma’s en certificaten, alsmede (kopie) Verklaring Omtrent Gedrag (indien noodzakelijk);
 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie ID bewijs, alsmede (kopie) A1-certificaat of werkvergunning (indien van toepassing);
 • rijbewijsnummer (bij het aangaan van een leaseovereenkomst of bij functies waarbij autorijden onderdeel is van de functie);
 • betaalgegevens;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bewaartermijnen

De bewaartermijnen die onze organisatie hanteert, zijn afhankelijk van het noodzakelijkheidscriterium vanuit de AVG, met in acht name van de toepasselijk wettelijke bewaartermijnen tot zeven jaar.

 

Kandidaten
Jouw persoonsgegevens bij aanmelding zijn voor onze organisatie beschikbaar tot uiterlijk één jaar na einde van het sollicitatietraject en daartoe toestemming hebt gegeven. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, is er de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven door te mailen naar [email protected] .

 

Werknemers
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde van het dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen, claims en audits langer beschikbaar voor onze organisatie.

 

Zakelijke relaties
Onze organisatie verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie te onderhouden, dan wel een overeenkomst te sluiten en onderhouden. Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden bewaard voor zolang dit noodzakelijk is ten behoeve van het onderhouden daarvan.

 

 

 

Websitebezoekers
Als betrokkene heb je meerdere rechten, waaronder: informatierecht, inzagerecht, aanvulling- en rectificatierecht, recht op vergetelheid, recht op beperking van de verwerking, bezwaarrecht en recht op dataportabiliteit. Meer informatie omtrent voornoemde rechten is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegeven, via de navolgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenenOntvangers

Onze organisatie kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan klanten, leveranciers, overige zakelijke relaties en overheidsinstanties. Onze organisatie zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw persoonsgegevens om andere redenen verstrekken aan deze derden dan zijn wij verplicht om eerst hiervoor jouw toestemming te verzoeken.

Onze organisatie houdt bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derden rekening met jouw belangen en verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk. Onze organisatie hanteert hierbij passende maatregelen ter beveiliging van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiliging en bescherming

Onze organisatie doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen en te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te vinden op www.careerrebels.nl en kan op verzoek worden toegestuurd per post of per e-mail. In dit Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 30-03-2022.

Facts & StoriesBeroepskeuzetest