Algemene voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (uitzenden en payrolling) en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU): Je kunt deze hier downloaden en bekijken

NBBU Algemene voorwaarden

Dit document bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2: Ter beschikking stellen van arbeidskrachten algemeen

Hoofdstuk 2a: Ter beschikking stellen van arbeidskrachten: Uitzenden

Hoofdstuk 2B: Ter beschikking stellen van arbeidskrachten: Payrolling

Hoofdstuk 3: Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling

Bekijk het volledige document voor alle hoofdstukken.

Benieuwd naar het volledige document voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (uitzenden en payrolling) en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)? Lees ze via de bovenstaande link.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de onderneming aan, en op iedere inleenovereenkomst tussen, de onderneming en de inlener waarop de onderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de onderneming en de inlener, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Facts & StoriesBeroepskeuzetest