PAWW (Private Aanvulling WW en WGA)

De PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is een uitkering om de versobering
op de WW- of WGA-uitkering aan te vullen. Na maximaal 2 jaar loopt de uitkering namelijk af. Dit
kan mogelijk financiële gevolgen voor u hebben. Daarom is er de PAWW-regeling die ervoor zorgt dat
u langer financiële zekerheid houdt tot mogelijk 14 maanden extra uitkering.

Voor wie?
Alle uitzendkrachten zijn vanaf 1-8-2022 aangesloten bij de SPAWW en kunnen aanspraak maken op een
PAWW-uitkering. Om dit goed te regelen hebben de vakbonden samen met de werkgevers in de
uitzendbranche cao-afspraken gemaakt om deel te nemen aan de PAWW. Daarbij is afgesproken dat de
bijdrage die normaliter door de werknemer zelf wordt gedaan, wordt gecompenseerd door de werkgever.

Rekenvoorbeeld
Kirsten wordt na 18 jaar werken werkloos. Vroeger zou zij 18 maanden WW krijgen. Nu is dit anders:
(10 x 1) + (8 x 1 ⁄2) = 14 maanden WW.

Kirsten krijgt 4 maanden minder lang WW. De PAWW repareert die 4 maanden. (Er is een
overgangsperiode van toepassing.)

De PAWW uitgelegd
De periode dat u recht heeft op een WW- of WGA-uitkering is nu minder lang dan vroeger. De maximale
duur van de WW- en de WGA- uitkering is 24 maanden. Werkt u langer dan 10 jaar, dan is de opbouw
nog maar een halve maand WW of WGA per gewerkt jaar. De PAWW repareert de kortere uitkering na
afloop van de WW en WGA. Dus met de PAWW-uitkering verlengt u als het ware uw uitkering.

Wie betaalt de PAWW?
Uw werkgever betaalt de bijdrage voor de PAWW. Uw brutoloon wordt eerst verhoogd met het percentage
van de bijdrage (0,2% in 2022), vervolgens houdt de werkgever de bijdrage in op uw brutoloon
inclusief de compensatie. Dit is zo afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Uw PAWW-uitkering aanvragen
Als u werkloos wordt, vraagt u eerst een WW-uitkering aan via het UWV. Heeft u meer dan 10 jaar
arbeidsverleden én valt u binnen een cao waarin de PAWW- afspraken zijn opgenomen? Dan kunt u in
aanmerking komen voor een PAWW- uitkering, nadat uw recht op een WW- of loongerelateerde
WGA-uitkering afloopt. Let op: informeer ook naar de IO(A)W bij uw gemeente of UWV.

STAP 1 - Documenten
Voor de aanvraag heeft u onder meer uw UWV-documenten nodig.

STAP 2 - Inloggen
Log in op het PAWW-portaal. (www.spaww.nl)

STAP 3 - Aanvragen
Vraag een PAWW-uitkering aan
(vanaf 1 maand voordat uw WW-uitkering of de loongerelateerde fase van uw WGA afloopt)

STAP 4 - Bevestiging
Binnen 6 weken ontvangt u bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

STAP 5 - Activiteiten
Maandelijks geeft u uw inkomensgegevens en uw sollicitatie-activiteiten door.

STAP 6 - Uitbetaling
Uw PAWW-uitkering wordt uitbetaald

Vragen?
Heeft u nog vragen? Ga naar www.spaww.nl

Wil je het volledige bestand? Download hier!


Facts & StoriesBeroepskeuzetest