Alles voor werkgevers

Geen wens is ons te gek

Wij zijn jouw HR afdeling on demand en helpen je bij allerlei verschillende vraagstukken. Salarisadministratie of HR advies? Onze HR Rebels nemen het volledig voor je uit handen.

Alles voor werkgevers
Stel...

Stel...

… je leidt een organisatie van ongeveer 60 medewerkers. Bert is jouw financieel manager en hij doet de salarisadministratie erbij. Annet is jouw directiesecretaresse en zij coördineert de personeelsadministratie, de opleidingen EN het inwerkprogramma. Eigenlijk zou je willen dat Bert en Annet hun energie kunnen steken in de taken waar ze goed in zijn – respectievelijk die van controller en die van organisator van belangrijke meetings. Daarnaast – wie pakt het op wanneer een medewerker niet goed functioneert en er een conflict ontstaat? Jouw organisatie verdient specialistische aandacht voor HR. Een organisatie van deze grootte is te ingewikkeld geworden om het HR beleid er een beetje bij te pakken, maar het is te klein om een HR Adviseur aan te trekken.

Who you gonna call? Career Rebels!

HR on demand in een paar woorden...

... en wat uitgebreider

Beschouwen je medewerkers en je leidinggevenden de jaarlijkse ronde van beoordelings- en functioneringsgesprekken als een vervelend, saai verplicht nummer? Ze hebben groot gelijk, want het is hartstikke ouderwets en levert nauwelijks iets op. Het wordt pas schrijnend als je uitrekent hoeveel tijd en geld er verbrand wordt met dit sleetse ritueel? We kunnen een nieuw, fris gesprekkensysteem voor je ontwerpen dat wel tot beweging leidt.

Wil je werk maken van de vitaliteit van je medewerkers? De pensioenleeftijd is zo hoog geworden, dat het niet meer vanzelfsprekend is dat ze gezond hun AOW halen. Bovendien merk je dat het juist die dertigers zijn, die met een burnout uitvallen. Dit wens je je medewerkers niet toe. Daarnaast; wat kost het ongelooflijk veel geld als je medewerkers langdurig ziek worden. Groot gelijk als je hier grip op wilt krijgen. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers fris, capabel en vitaal door alle fases van hun leven en hun loopbaan varen? Dit kunnen wij voor je uitzoeken.

Merk je dat je personeel wegloopt naar de concurrent? Je kunt je medewerkers niet dwingen om te blijven maar je kunt ze wel verleiden. Dat start met de vraag waarom de medewerkers vertrokken zijn. En hoe denken je huidige medewerkers over allerlei aspecten van het werk bij jou? Wij kunnen dit onderzoeken en aanbevelingen doen om met een aantal slimme maatregelen de medewerkerstevredenheid te vergoten. Als je wilt kunnen we dit ook voor je implementeren.

Je hebt al een keer voor de kantonrechter gestaan met een incompleet ontslagdossier. Hoewel de arbeidsrelatie goed verziekt is, heeft de kantonrechter gehakt gemaakt van de onderbouwing die je hebt aangeleverd. Je bent veroordeeld tot loondoorbetaling, transisitievergoeding. Of erger: het ontslag is helemaal niet toegekend en je bent nog niet van die medewerker af. Wil je weten hoe je dit anders en beter kunt doen? Wij kunnen je helpen om de conflicten op te lossen, of om een dossier op te bouwen die wel stand houdt bij de kantonrechter.

Wil je dat er een paar dagdelen van de week een HR adviseur bij jou op kantoor is, om mee te helpen om personeelsvraagstukken op te lossen op het moment dat ze ontstaan?

Personeels- en salarisadministratie. Van indienstname, urenregistratie, salarisuitbetaling tot het verzorgen van de uitdiensttredingen. Career Rebels zorgt ervoor dat je hier geen omkijken naar hebt. Het gebeurt ongemerkt, foutloos en volgens alle regels en normen die je aan een moderne administratie kunt stellen.

Verzuimbegeleiding. De Wet Verbetering Poortwachter is vrij ingewikkeld. En helemaal wanneer het UWV uw dossiers lijkt te bekijken om redenen te vinden om loonsancties uit te kunnen delen. Alsof twee jaar loondoorbetaling niet genoeg is. Wij kennen de Wet Verbetering Poortwachter. Wij kunnen de risico’s tot loonsancties tot het minimum beperken en kunnen – het allerbelangrijkste – zoeken naar mogelijkheden dat uw medewerkers blij en gezond weer aan het werk gaan.

Dit is maar een greep uit de projecten die wij als Career Rebels voor je kunnen uitvoeren, onder de noemer HR on Demand.

Stel...

Stel...

de HR afdeling zit tot over haar oren in het werk. Werving en selectie, ontslagtrajecten, een overname begeleiden – afzonderlijk zijn het al forse dossiers, laat staan als dat bij elkaar komt. Hoe fijn zou het zijn als de organisatie bijvoorbeeld een vitaliteitsbeleid zou introduceren. Goed voor je uitstraling als verantwoorde ondernemer en bovendien goed voor je ziekteverzuim en prestaties van de medewerkers. Win-win, maar hoe graag je ook zou willen, de HR afdeling kan dat er echt niet bij hebben.

Wie bel je? Careeeeeer Rebels!

Oké nog een voorbeeld dan!

Project MTO

Een bedrijf wil zijn personeelsbeleid moderniseren. Het verloop is hoog, het personeel is ontevreden en het bedrijf merkt dat sollicitanten tijdens het proces afhaken omdat ze een beter aanbod hebben gekregen. Je hebt uiteraard ideeën waar dat aan ligt, maar ze willen dit grondiger en structureler aanpakken.

Allereerst hebben we een onderzoek uitgevoerd onder medewerkers die in de afgelopen twee jaar vertrokken zijn – wat zij als positief hebben ervaren, maar ook wat voor tips ze de organisatie mee willen geven. Daarnaast hebben we via een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gevraagd hoe de huidige medewerkers denken over het werken bij dat bedrijf. Deze resultaten vormen de basis voor de plannen die verder ontvouwd worden. Daarbij is er een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die snel en makkelijk kunnen worden ingevoerd en direct effect hebben. Bijvoorbeeld: Invoeren van een reiskostenvergoeding. Daarnaast wordt op een meer strategisch niveau gekeken. Wat voor werkgever wil je zijn en wat voor beeld hebben de medewerkers van je. Dan spreek je over een cultuurverandering die per definitie tijd, aandacht en volharding vraagt om te komen tot nieuw gedrag.

Project Duurzame inzetbaarheid

Door de overheid zijn regelingen voor vervroegd uittreden geschrapt en is de pensioenleeftijd omhoog gegaan. Het gevolg is dat ambulancepersoneel tot twaalf jaar langer door moeten blijven rijden. Het is alles behalve vanzelfsprekend dat ze dat redden. We hebben met subsidie van het ESF een project gestart waarmee we dit onderzoeken. De onderzoeksvragen leiden stap voor stap naar de concrete maatregels.

Allereerst was er een klein organisatieonderzoek. Wat voor instrumenten zijn er al die duurzame inzetbaarheid? Hoe staat de organisatie ervoor als het gaat om duurzame inzetbaarheid?

Daarnaast waren er werknemerssessies. Wat verstaan de medewerkers zelf onder duurzame inzetbaarheid? Wat zijn de factoren die hun eigen duurzame inzetbaarheid beïnvloeden? Wat kunnen medewerkers zelf doen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? Wat voor maatregelen verwachten medewerkers van de organisatie om hun eigen duurzame inzetbaarheid te bevorderen?

Daarnaast was er een sessie voor leidinggevende (een verkorte versie van het programma voor werknemers). Wat is de effectiviteit en haalbaarheid van de door de medewerkers genoemde maatregelen?

Tot slot de afsluiting van het project: een projectverslag, met daarin centraal de maatregelingen die zowel haalbaar als effectief zijn om nu in te voeren.

Overtuigd?

Snappen we. Nog vragen? Mag ook! Neem snel contact op, dan helpen we je verder!
Contact