Spelregels Winactie

Spelregels Winactie
 • Winacties worden uitgeschreven door Career Rebels, gevestigd te Bahialaan 400, 3065 WC Rotterdam.
 • Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaatsvinden. Hiervoor gelden de specifiek beschreven regels in de desbetreffende winactie.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Career Rebels het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De wijze van trekking van de winnaars staan aangegeven in de beschrijving van de actie.
 • Career Rebels kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • Medewerkers van Career Rebels zijn uitgesloten van deelname.
 • Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door Career Rebels nieuwe winnaars gekozen.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Career Rebels alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. De verkregen gegevens worden niet door Career Rebels behouden en altijd verwijderd.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Career Rebels. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met [email protected]
Facts & StoriesBeroepskeuzetest