Bring a friend!

Bring a friend!

De voorwaarden

Als flexwerker van Career Rebels heb je de mogelijkheid om € 150,- te verdienen door iemand aan een baan te helpen. Heb jij een vriend(in), familielid, teamgenoot of bekende waarvan je weet dat hij of zij (ander) werk zoekt? Geef ons dan een seintje! En de kandidaat (FRIEND) krijgt ook nog eens een bonus van € 50,-!

 

Zorg er voor dat jij de kandidaat aanmeldt dmv het formulier hieronder.

Wij nemen contact op met jouw vriend aan de hand van de gegevens van het contactformulier en als wij werk voor hem of haar hebben (gevonden), dan worden jullie daar beiden rijker van! Een win-win situaties dus!!

Meld je aan voor Bring-a-Friend

Vul jouw eigen gegevens en die van de kandidaat (FRIEND) in.

 
 
 
 
 
 
 
 
Vacatures, tip & trics!
 

F.R.I.E.N.D.S.

Doorloop de 6 F.R.I.E.N.D.S.-stappen en claim jouw bonus!

E - stap 4
N - stap 5
D - stap 6
F - stap 1
R - stap 2
I - stap 3
E - stap 4
N - stap 5
D - stap 6
F - stap 1
R - stap 2
I - stap 3

Alle regels en voorwaarden op een rijtje

1. De potentiële kandidaat (FRIEND) mag nog niet ingeschreven staan bij (werkzaam zijn via) Uitzendbureau Career Rebels. De aandrager moet wel werkzaam zijn via Career Rebels.

2. De aandrager kan expliciet via het formulier op deze pagina aangeven dat de kandidaat (FRIEND) via hem/haar aangedragen wordt (losse e-mailberichten/ Whatsapp of sms berichten/ telefonisch contact zijn niet geldig) ;

3. Het is niet mogelijk/ toegestaan om de vergoedingen met terugwerkende kracht te incasseren. (Het naderhand aangeven dat een kandidaat aangedragen is, is niet geldig.) ;

4. De kandidaat (FRIEND) dient aangenomen te worden en vervolgens een succesvolle proefperiode afgerond te hebben van 1 maand en/of minimaal 100 uur gewerkt te hebben, daarna heeft de aandrager een vergoeding t.w.v. € 150,- (zegge: honderd vijftig euro) netto ;

5. Na de 100 gewerkte uren ontvangt ook de nieuw aangebrachte medewerker (FRIEND) een bedrag t.w.v. € 50,00 ( zegge: vijftig euro ) netto;

6. Indien een nieuwe kandidaat (FRIEND) door meer aandragers is opgegeven, dan ontvangt alleen de eerste aandrager het bedrag (daarom via het formulier opgeven) ;

7. De uitkering van de vergoeding is persoonlijk en is niet overdraagbaar. ;

8. De Bring-a-Friend actie is niet te combineren met andere (aanmeld) acties en/of bonussen. ;

Disclaimer

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Career Rebels aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is.

Career Rebels is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Career Rebels.

Career Rebels is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Career Rebels.

Vragen over deze actie kunnen aan Career Rebels worden gesteld via www.careerrebels.nl/contact.

Career Rebels is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de cadeaus gekoppeld aan de actie.

Deelname aan de Bring-a-Friend actie van Career Rebels is geheel voor eigen risico.

Career Rebels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.

In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer (aandrager en/of kandidaat) onherroepelijk van deelname uitgesloten.
Career Rebels behoudt zich het recht voor de Algemene Actievoorwaarden en voorwaarden van de specifieke Actie te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de careerrebels.nl/bring-a-friend worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

Career Rebels gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: ‘AVG’). Het actuele privacybeleid van Career Rebels kan online worden geraadpleegd op careerrebels.nl/privacy-verklaring. Bij deelname erkennen de aandrager en de kandidaat op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Actie en de uitkering van de vergoeding en gaat akkoord met het privacybeleid van Career Rebels.

Een aandrager en kandidaat kunnen deelnemen aan de Bring-a-Friend Actie gedurende de actieperiode. Deze actieperiode staat bij de Actie vermeld. Career Rebels behoudt zich het recht voor een Actie vroegtijdig te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.